Main banner 1

http://www.eu-skladi.si/

VLAGATELJ-nosilec operacije: Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje-mesto

PARTNERJI (naziv partnerja/ev):

Partner 1: RSH d.o.o. (https://www.rsh.si)

Partner 2: Delavski dom Trbovlje (https://dd-trbovlje.si/) 

V okviru Partnerstva LAS Zasavje smo s projektom vzpostavitve enote za podporo vodenju intervencij uspešno kandidirali na 5. javnem pozivu razpisa za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR sklad), ki je sofinanciran preko Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Namen operacije je vzpostaviti enoto za podporo vodenju večjih intervencij za odziv na podnebno pogojene nesreče, nesreče kot posledica sprememb zaradi degradiranega okolja in iskanja pogrešanih oseb. Na teh področjih je trenutno stanje sposobnosti odziva na dogodke nezadostno in neusklajeno, še posebej takrat, ko se dogodek zgodi na večjem območju (na nivoju cele občine ali več občin). Vedno pogosteje se kaže potreba po organiziranosti enote za podporo vodenju večjih intervencij, ki bi usklajevala delo enot na terenu in jim zagotavljala logistično podporo.

Poleg vzpostavitve enote, izdelave standardnih operativnih postopkov, v okviru katerih bo enota delovala, usposabljanja in opremljanja same enote, operacija zajema tudi preventivno delovanje enote preko izobraževanj ranljivih skupin, ki so v primeru obsežnejših dogodkov še toliko bolj ranljivi ter tudi preventivno delovanje na področju predvidevanja možnih dogodkov in planiranja odziva na njih (izdelava seznama lokacij za postavitev mobilnega repetitorja in testiranje pokritosti). Tako je eden izmed poglavitnih ciljev operacije povečanje preventivnega delovanja na področju zaščite in reševanja in ozaveščanja občanov zasavskih občin glede ravnanja v primeru naravnih in drugih nesreč, še posebej ranljivih skupin kot so mladi, starejši in invalidni občani zasavskih občin.

Dolgoročni cilji operacije so:

 • vzpostavitev enote za podporo vodenju večjih intervencij
 • biti sposobni se bolj organizirano odzvati na podnebno pogojene nesreče (ocenjevanje nastale škode z dronom, markiranje poškodovanih objektov s pomočjo GPS sledenja), na nesreče, ki so posledica sprememb degradiranega okolja (potencialne nesreče zaradi usedanja tal) in v primeru iskalnih akcij pogrešanih in poškodovanih oseb (sledenje preiskovanega območja je ključno za efektivno delo iskalnih ekip) ter drugih nesreč večjega obsega
 • permanentno usposabljanje na področjih vodenja večjih intervencij in informacijske podpore vodenju intervencij
 • postopanje skladno z izdelanimi standardnimi operativnimi postopki

Kratkoročni cilji operacije so:

 • izdelava standardnega operativnega postopka za podporo vodenju večjih intervencij
 • izdelava standardnega operativnega postopka za podporo vodenju na iskalnih akcijah
 • izdelava standardnega operativnega postopka za uporabo drona za namene zaščite in reševanja
 • usposabljanje pripadnikov enote za podporo vodenju večjih intervencij (organizacija in izvedba izobraževanja na temo EUCPT, HNS, radijske zveze in postavitev mobilnega repetitorja, iskanje pogrešane osebe s pomočjo naprednih tehnologij, IT in logistična podpora na večjih intervencijah)
 • izdelava inovativnega sistema za sledenje reševalnih (iskalnih) ekip in za sledenje drugih reševalnih enot (uporaba radijskega spektra za GPS sledenje, razvoj lastne rešitve za enostavno spremljanje enot na terenu z uporabo sistema DMR in programskega okolja SARtrack)
 • izdelava inovativnega sistema za spremljanje slike drona na terenu s podporo termovizije (robusten kovček z integriranim sistemom prikaza slike drona na večjem zaslonu, integrirana komunikacijska oprema za prenos slike z drona v štab ali na drugo lokacijo)
 • opremljanje enote s zahtevano tehnično opremo
 • izdelava karte Zasavja možnih lokacij za postavitev mobilnega repetitorja in testiranje lokacij (aktivnost se bo izvajala v vseh treh občinah)
 • izvedba izobraževanja »Kako ravnati, ko pride do nesreče?« za ranljive skupine
 • izdelava načrta permanentnega usposabljanja enote po zaključku operacije

Operacija bo prinesla sledeče pričakovane rezultate:

 • Formirana Enota za podporo vodenju večjih intervencij
 • Standardni operativni postopek za podporo vodenju večjih intervencij
 • Standardni operativni postopek za podporo vodenju na iskalnih akcijah
 • Standardni operativni postopek za uporabo drona za namene zaščite in reševanja
 • Teoretična in praktična usposobljenost Enote za podporo vodenju večjih intervencij
 • Certificirani upravljalci dronov
 • Vključenost neoperativnih članov društva v operativne aktivnosti (mladi, starejši člani, članice, invalidni člani in drugi člani, ki se ne vključujejo v delovanje gasilske operativne enote)
 • Vpeljana inovativna rešitev sistema za spremljanje drona
 • Vpeljana inovativna rešitev sistema za sledenje radijskim postajam
 • Digitalizacija radijskega prometa enote (uvedba GPS sledenja vozil in enot, GPS »geofencing«, pošiljanje kratkih sporočil, poenostavljeno delo enot na terenu s pomočjo tabličnih računalnikov)
 • Bolj robusten sistem aktiviranja enot z uporabo pozivnikov, ki so neodvisni od delovanja javnih komunikacijskih sistemov
 • Operativno sposobna Enota za podporo vodenju večjih intervencij
 • Izvedenih pet izobraževanj »Kako ravnati, ko pride do nesreče?« za ranljive skupine in tako izboljšana pripravljenost ter samoukrepanje v primeru soočanja z nesrečo
 • Izdelan načrt permanentnega usposabljanja enote po zaključku operacije

Vrednost celotnega projekta je 72.445,61€ z DDV, od tega je s strani ESRR sklada sofinanciranih 49.804,83€.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Povezave:

 

 

V letošnjem letu smo se v našem društvu odločili, da zaradi situacije z epidemijo, po domovih ne bomo delili koledarjev. Kljub temu nam lahko občani pomagate z SMS donacijo.

NAVODILA

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo PGDTM5 na številko 1919 in prispevali boste 5 EUR za nakup osebne zaščitne in skupne opreme.

Prispevate lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, T-2 in Telemach.

HVALA!


SMS donacije omogoča PGD Trbovlje-mesto v sodelovanju z družbami A1 Slovenija, d. d., Telekom Slovenije, d.d., Telemach in z T-2 d.o.o.

Vsi navedeni operaterji se v celoti odpovedujejo prihodkom iz naslova odhodnih/dohodnih SMS-sporočil.

PRAVILA IN POGOJI UPORABE

Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija objavljamo spodaj.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO

Savinjska cesta 35
1420 Trbovlje

+386 (0)3 82 82 120
info@pgdtm.si

SPREMLJAJ NAS NA:

Please publish modules in offcanvas position.